Автори / Светлозар Игов

Светлозар Игов

Проф. д. фн СВЕТЛОЗАР Атанасов ИГОВ е роден на 30 януари 1945 г. в село Радуил, Софийско. Литературен историк и критик, поет, есеист, романист, преводач. Завършва гимназия в София (1961) и славянска филология в Софийския университет “Св. Климент Охридски” (1966). Специализира славянски литератури в Загреб и Белград (1967-1968). Асистент в Софийския университет (1967-1969). Редактор във в. "Литературен фронт" (1969-1970) и сп. "Съвременник" (1971-1977). Член на редколегията на сп. “Панорама” и “Сравнително литературознание” (1980-90). Главен редактор на сп. “Език и литература” (1994-2005). Научен и старши научен сътрудник (1978, 1988) в Института за литература при БАН. Защитава докторска дисертация на тема "Иво Андрич - творческо развитие и художествена структура" (1978). От 1978 чете лекции по славянски литератури в Пловдивския университет. 
За пръв път печата през 1960 г. във в. “Средношколско знаме”. Автор на повече от 1000 публикации в литературната периодика. Интересите му са в областта на: история и критика на българската литература, поетика на романа, общо и сравнително литературознание, славянски литератури, теория и критика на превода. Познава, изследва и популяризира класическата и модерна философска и литературна мисъл. Активно се занимава с оперативна критика. Изявява се и в областта на художествената литература: поезия, проза, фрагменти, афоризми, есета, пиеси. Преводач. Автор на антологии.
Негови творби са превеждани на английски, френски, немски, испански, италиански, руски, чешки, полски, сърбохърватски, унгарски, японски и други езици.

Издал е над 30 книги, сред които:
 
Високо, при извора. Критики и есета (1974)
Хуманизъм и творчество (1978, II изд. - 1981)
Грозните патета. Критическо ежедневие (1984)
Българийо, за тебе пяха. Литературно-исторически портрети (1985)
Богомил Райнов. Студия (1986)
Призори. Фрагменти (1988)
Грозните патета. Книга втора (1989)
Поезията на Николай Кънчев. Студия (1990)
Павел Вежинов. Студия (1990)
История на българската литература 1878-1944 (1990, II изд. - 1991, III изд. - 1992, IV изд. - 1993)
От Ботев до Йовков (1991)
Български шедьоври (1992)
Иво Андрич. Монография (1992)
Призори. Книга втора (1994)
Творби от класиката (1994)
Кратка история на българската литература (1995)
Ранният край на лятото (1995)
Елените. Роман (1998). ИК Жанет 45
Привечер (1999)
Отсъствие. Поезия (1999)
Българската литература XX век - от Алеко Константинов до Атанас Далчев (2000)
и др.
Там. Поезия (2005). ИК Жанет 45
"Бай Ганю" и бай Ганю/Загадъчната творба за проблематичния българин