Автори / Красимира Кацарска

Красимира Кацарска

Красимира Кацарска е главен учител по български език и литература в Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов” и базов учител към Катедра Методика на литературата в Югозападния университет „Неофит Рилски” в Благоевград. Тя е първата учителка в страната, защитила І ПКС. Автор е на 10 художествени, 5 литературоведски и 42 методически книги, издадени в около 95-хиляден тираж. Позната е на широката ученическа и студентска аудитория и от стотиците ú публикации в националните специализирани издания. Член е на Съюза на българските писатели.