Автори / Дарин Тенев

Дарин Тенев

Дарин Тенев (р. 1978) е литературовед. Завършва българска филология и японистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализирал е в Университета Киото Кьоику и Токийския университет, Япония. Директор е на Института за критически социални изследвания към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Преподавател е по теория на литературата в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.