Автори / Велин Петров

Велин Петров

Велин Петров е завършил балканистика (2009 г.) и транслатология с новогръцки език (2010 г.) във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. От 2014 г. е доктор по филология (PhD). Научните му интереси са насочени в областта на съвременната българска лингвистика, българската граматика, съпоставителното балканско езикознание и балканистиката като цяло.