hide

20.00 лв.
18.00 лв.
 

Употреба и функция на пространството в театралния спектакъл (от 1968 година до наши дни)

Редактор
Научен редактор проф. д. н. Камелия Николова
Оформление
Корица
Мека корица
Корична цена
20.00 лв.
Брой страници
380
Издадена на
04.2023
ISBN
9786191868117

Книгата на Петър Денчев доразвива неговия дисертационен труд със същото заглавие, защитен в Института за изследване на изкуствата към Българската академия на науките. Обект на текста е един неразглеждан досега като цялостно изследване проблем – пространството в театралния спектакъл в българската сценична практика в нейната нова и най-нова история. Много ценно качество на текста е, че авторът му намира особено продуктивен фокус, през който да изследва поставения проблем за пространството и неговата употреба и функция в театралния спектакъл през последните пет десетилетия – творческия тандем между режисьора и сценографа.
проф. д.н. Камелия Николова

Трудът на Петър Денчев представя многоаспектно един слабо изследван проблем в българската театрална наука. Добре организираната структура превръща работата в увлекателно четиво и допринася за ясното извеждане на основните проблеми и представяне на изследваните явления.
доц. д-р Румяна Николова

„... Долавя се ехото от процеси, които превръщат естетическото от визуално в социално събитие. Авторът се стреми да докаже еманципацията на пространството като собствена величина. Обръща се внимание на характерните архитектурни елементи на пространствата – site specific. Мисли се за средата като перформиращ обект. Дисертацията е опит да се допълни българското театрознание с един фокусиран спрямо проблемите на пространството текст.”
доц. д-р Венелин Шурелов