Преводачи / Александър Маринов-Санчо

Александър Маринов-Санчо

Още в ранното си детство АлександърМаринов – Санчо, е запленен от две неща – езика и природата. Интересът към първото го отвежда в специалност „Класическа филология“ в Софийския университет, където през латинския и старогръцкия опознава по-добре и родния си български. Когато поема по пътя си на преводач от и на английски език, любовта към природата и зоологията го съпътства неизменно – той с радост се заема с текстове, свързани с тази сфера. Занимавал се е с превод на документални, научнопопулярни и игрални филми, научни и научнопопулярни текстове, а в последните десетина години работи главно с художествена литература, с изявен интерес към детските книги.