hide

Общи условия за ползване на електронна книжарница на издателство Жанет 45

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Жанет 2001” ЕООД, наричано по-долу Изпълнител от една страна и Ползвателите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.janet45.com (наричани по-долу Ползватели).

ЖАНЕТ 2001 ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 115620809, BG115620809, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Александър Стамболийски 9. Координати за връзка: телефон: +359 32 677 723, +359 889 377 723, факс:+359 32 60 90 60, е-mail: bookstore@janet45.com.

Преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта www.janet45.com (наричани за краткост Услуги), прочетете изцяло публикуваните ОБЩИ УСЛОВИЯ. С визуализирането на www.janet45.com всеки Ползвател автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Общи задължения на Ползвателя:
Ползвателят е длъжен да предостави вярна и достатъчна информация за изпълнение на направена от него/нея поръчка през www.janet45.com. В случай на предоставени грешни данни от страна на Ползвателя, в резултат на което, поръчаната стока не пристигне в срок или не бъде получена от Ползвателя, Изпълнителят не носи отговорност.

Общи задължения на Изпълнителя:
Предoставяни стоки и услуги на сайта.
Информацията за предлаганите на www.janet45.com стоки (книги/списания) е организирана в справочник на изданията в следните категории:

Най-нови
по Автори
по Заглавия
по Категории
Поредици

В препратката (линка) към страницата на всяко издание е представена информация за корична цена и онлайн цена при поръчка през сайта www.janet45.com, основни характеристики и допълнителна информация, които целят да предоставят на Ползвателите, достатъчно информация за извършването на информиран избор при поръчката на книги.

www.janet45.com си запазва правото по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваната информация за стоки, услуги, цени и други техни характеристики, които промени влизат в сила от датата на публикуването им. При случаи, когато се установи, невъзможност за доставка на вече поръчани книги през сайта www.janet45.com, поради изчерпване на наличност или неактуализирана информация, Ползвателите ще бъдат уведомени на посочен от тях е-mail или телефон за връзка относно възникналото ограничение и ще получат своевременно предложение да променят/откажат поръчката си преди нейната обработка и извършено плащане. www.janet45.com носи отговорност да информира Ползвателя за възникнал проблем, но не носи отговорност, ако не успее да изпълни направената през Сайта поръчка поради технически проблем, извън своите компетенции и правомощия.

Цени:
Всички единични и крайни цени на стоки са в български лева и с включен ДДС.
www.janet45.com си запазва правото да променя цените по всяко време без да поема ангажимент да информира Ползвателите, които от своя страна са длъжни да заплатят крайната дължима стойност на поръчката си съгласно онлайн цената, посочена в уебсайта по време на генериране на поръчката. При установяване на пропуски и/или грешки в публикуваните цени на www.janet45.com, Ползвателят има право да откаже изпълнението на направената поръчка, но преди да извърши плащането. При установени пропуски и/или грешки от страна на представител на Изпълнителя, последният си запазва правото да информира по електронна поща или телефон Ползвателя за промяната на условията, да предостави актуална информация за цени и наличности на стоките на Ползвателя, да откаже изпълнението на поръчка без да дължи обезщетение, като върне вече заплатени/депозирани от Ползвателя суми.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОТСТЪПКИ:

При стойност на поръчката над 54.99 лв., Ползвателят ползва безплатна доставка.

Доставка:
Доставката на поръчаните стоки се извършва съобразно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Ползвателят се съгласява да избере измежду предложените начини на доставка, като всяко допълнително изискване се съгласува индивидуално с Изпълнителя, преди извършване на плащането. Изпълнителят се задължава да предложи цена, срок и начин на доставка, а Ползвателят се задължава да потвърди чрез електронна поща или телефонно обаждане изпълнението на всяка отделна поръчка с генериран номер.
Срокът за доставка е 5 работни дни, като се брои от датата на получаване на потвърждението на поръчката с наложен платеж и от датата на полученото плащане при избор за плащане с карта или банков превод. Изпълнителят си запазва правото да удължи срока за доставка с 5 дни допълнително, при условие, че уведоми Ползвателя преди изтичането на посочения срок.

Начин на доставка за територията на Република България:
При поръчка на обща стойност до 54.99 лв., цените за доставка са следните:

  • Доставка до офис на Speedy: 6.00 лв.
  • Доставка до адрес: 8.00 лв.
  • Доставка до офис на Econt: 6.00 лв.

При поръчка на обща стойност над 55.00 лв., разходите по доставката се заплащат от Изпълнителя при стандартно условие за доставка икономична тарифа (доставка до 3 работни дни).

Изберете най-удобния за Вас начин на доставка:
Доставка чрез куриер (предлага извършване на плащане с наложен платеж, като дължимата сума се заплаща на куриера при извършена доставка).

До адрес на Ползвателя
ДО ПОИСКВАНЕ в посочен от Ползвателя офис на куриера.
Срок за доставка – до 3 работни дни за населени места, ежедневно обслужвани от куриера. За други населени места - съгласно графика на куриера

Доставка чрез Български Пощи (при направено предварително заплащане с карта или по банков път).
До посочена от Вас пощенска станция с вписани от Ползвателя задължително пощенски код (с цел избягване на доставка в различна от желаната от заявителя пощенска станция).
Срок за доставка – до 3 работни дни за населени места ежедневно обслужвани от Български Пощи. За други населени места – съгласно графика за обслужване на Български Пощи.

При възникнали въпроси и проблеми с доставката на вашата поръчка, можете да се да се свържете с нас на телефон +359 32 677 723, +359 889 377 723, е-mail: bookstore@janet45.com.

Доставка на международни пратки:
За всяка международна поръчка се изготвя индивидуална оферта в срок от 5 работни дни от получаването на запитване, след съгласуваните на условията между страните: начин и срок на доставка, начин на плащане. Изпълнителят се задължава да представи документ, потвърждаващ изпращането на пратката и/или баркод за проследяване на пратката, ако предварително е изискан такъв.

Български пощи е основен доставчик на международни пратки. Регистрирането на всяка международна пратка с баркод, осигуряващ възможността за последващо проследяване и търсене на местоположението й се ПРЕПОРЪЧВА от Изпълнителя. 

Сроковете за доставка извън територията на България са ориентировъчни и Изпълнителят не носи отговорност за забавени, непотърсени и недоставени пратки.

Плащане:
Плащане в брой с наложен платеж. Дължимата сума се заплаща на куриер или представител на Изпълнителя при извършване на доставка на адрес или в офис на куриера.

Плащане с ВИРТУАЛЕН ПОС терминал посредством кредитна или дебитна карта, издадена от българска или международна банка:Visa, Visa Electron, V-Pay, Visa international, MasterCard, Maestro, Карти издадени от ситемата на Борика АД Изпълнителят препоръчва при извършване на плащания, картодържателят да разпечата и запази копие от своята разписка за бъдещи справки.

Плащане в лева и евро към банкова сметка:
Жанет 2001 ЕООД
ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
IBAN: BG79DEMI92401000266919
BIC: DEMIBGSF
Основание: номер на поръчка

При плащане по банков път, Наредителят на плащането следва за заплати дължимите такси и комисионни към банките, осъществяващи трансфера. 

При заявено плащане с кредитна/дебитна карта или по банков път, всички поръчки се обработват и изпълняват след потвърдено от страна на банката получено плащане на общата дължима сума вкл. такси и комисионни.

Ограничения за отмяна на поръчана или закупена стока:
Генерирани поръчки, но непотвърдени в рамките на 7 работни дни се считат за отказани автоматично. Когато стоката е книга или списание на хартиен носител, поръчката не подлежи на връщане ако вече е напуснала склада, поръчки, които не са напуснали склада на Изпълнителя могат да бъдат анулирани чрез мейл или телефонно обаждане. Обработени и платени поръчки, предоставени на подизпълнител за разнос не подлежат на анулиране и връщане. Книгите и списанията, напуснали склада на Изпълнителя не подлежат на връщане съгл. Чл.55, ал.2, т.6 от ЗЗП, освен ако нямат дефекти или недостатъци, които пречат на възприемането на смисловата цялост на текста или са деформирали техния външен вид – бели страници, пропуснати, разбъркани или обърнати коли, скъсани корици.

ВАЖНО! Ограничения за замяна на стока - печатни изделия:
Стоки, получени от Ползвателят не се връщат без основание. При наличие на доказани производствени дефекти-бели страници, липсващи коли, непоследователност на страниците, книги и/или списания се заменят, като всички разходи по връщането и заменянето се покриват от Изпълнителя. Срок за връщане от Ползвателя: 7 работни дни. Срок за възстановяване от датата на получаване на дефекната стока от Изпълнителя: 7 работни дни.
В случаи, когато бъдат съгласувани липси и разминаване между поръчаните (описани в генерираната поръчка) и доставените стоки по вина на Изпълнителя, разходите по връщането и замяната на стоките се покрива от Изпълнителя.
Безпричинни връщания не се приемат, защото книгата е стока, която се „консумира“ - копира се, прави се справка, изчита се и т.н. А това освен всичко друго е и нарушение на авторските права.
При констатация на дефектна стока, различна от книги или печатни издания, до 7 дни от получаването и, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Изпълнителя се ангажира тя да бъде подменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е  упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Изпълнителя.
При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата, Изпълнителя възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. Изключение прави целостта на транспортната опаковка.

Изложените и публикувани ОБЩИ УСЛОВИЯ важат за всички Ползватели на интернет страница/домейна www.janet45.com без изключения.