hide

1. Ние от "Жанет 2001" ЕООД предприемаме всички необходими мерки и носим съответната отговорност за защита на Вашите лични данни като потребител, които ни стават известни в резултат на използването от Вас сайта www.janet45.com. Не носим отговорност само в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2. В регистрационната форма, използвана за създаването на Вашия профил на www.janet45.com за онлайн поръчки, ние отбелязваме задължителните елементи от предоставяните от Вас лични данни, както и резултатът при отказ от тяхно предоставяне. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Вие давате съгласие предоставените ни данни да бъдат обработвани от нас, за целите на функционирането на сайта и търговията чрез него.

3. В случай, че потребител или лица под негов контрол, извършат злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или нарушат права или законни интереси на трети лица, "Жанет 2001" ЕООД има право да предостави личните данни на този потребител на компетентните държавни органи в съответствие с действащото българско законодателство.

4. "Жанет 2001" ЕООД събира и използва Вашата лична информация единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Личните данни, предоставени от Вас, ще използваме за анализ и подобрение на дейността на сайта www.janet45.com, за управление на създадените от Вас онлайн поръчки, за доставката на поръчаните от Вас продукти, за защитена обработка на плащанията и за комуникация с Вас относно онлайн поръчките Ви. Вие също така се съгласявате да получавате от нас съобщения по e-mail с информация за наши текущи търговски предложения, промоции, новини и организиране на събития и кампании с маркетингова цел.

"Жанет 2001" ЕООД ще съхранява Вашите лични данни за 5-годишен период

5. Като изразявате съгласието си с настоящите Общи условия, Вие ни предоставяте правото да ползваме личните Ви данни за целите на договора за продажба, сключван между нас дистанционно, на сайта www.janet45.com.

6. Като се съгласявате с настоящите Общи условия, Вие ни давате и съгласието си личните Ви данни от Вашия потребителски профил в www.janet45.com, facebook или където и да е другаде във виртуалното пространство, да бъдат използвани от "Жанет 2001" ЕООД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не ни забраните достъпа до тях. Ваши действия в www.janet45.com, като генерирани поръчки, харесани от Вас книги, зададени въпроси, коментари и други, както и информацията от онлайн поръчките Ви (брой продукти, цена, конкретни заглавия, обща сума) могат да бъдат използвани от "Жанет 2001" ЕООД за целите на директния ни маркетинг, стига това да не противоречи на действащото българско законодателство. Когато осъществявате достъп до сайта ни www.janet45.com, автоматично се записват някои общи нелични данни (използван интернет браузър, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници). Тази информация ние използваме за да преценим доколко привлекателен е нашият сайт и да подобрим съдържанието и функционалността му.

7. Ние от "Жанет 2001" ЕООД се задължава да не разкриваме никаква част от личните Ви данни и да не ги предоставяме на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

- сме получили Ваше изричното съгласие за това при регистрацията или на по-късен етап;

- информацията е била изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да събират такава, при спазване на законово установените процедури;

- личните Ви данни се предоставят на фирми, обработващи лични данни за целите на игри, провеждани от маркетинг-агенция;

- други, посочени в закона случаи.

8. С регистрацията си в www.janet45.com, Вие разрешавате в потребителските си профили в www.janet45.com, facebook, Google+ или където и да е другаде във виртуалното пространство, както и на обявения от Вас е-mail адрес, да Ви бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от "Жанет 2001" ЕООД.

9. При създаване на онлайн поръчка "Жанет 2001" ЕООД обработва Ваши лични данни, необходими за изпълнение на създадената от Вас онлайн поръчка – имена, телефонен номер, адрес, е-mail и ЕГН /при изискана от Вас фактура на физическо лице/.

Вие се съгласявате, че със сключването на договор за продажба от разстояние, част от Вашите лични данни ще бъдат предоставени на посочена от "Жанет 2001" ЕООД фирма-подизпълнител с цел осъществяване на доставката на създадената от Вас онлайн поръчка. Такива лични данни са: имена, адрес, телефонен номер.

Право на възражение
Вие имате възможност по всяко време да изразите писмено възражение личните Ви данни да бъдат обработвани от "Жанет 2001" ЕООД. Вие можете да предявите претенция и да оттеглите съгласието си личните Ви данни да бъдат обработвани от "Жанет 2001" ЕООД, като ни изпратите e-mail, свързан с конкретната ситуация, на  bookstore@janet45.com.