Оформление / Костадин Костадинов
Костадин Костадинов

Роден на 21 март 1962 г. в с. Белозем, община Раковски, област Пловдив. Основното си образование завършва в училище „Гео Милев”, с. Белозем.

Средно образование – Художествена гимназия „Цанко Лавренов” - гр. Пловдив.

Висше образование – Художествена Академия, специалност илюстрация и графичен дизайна на книгата. Завършва образованието си през 1989 г.

Художник на свободна практика. Работи предимно в областта на детската илюстрация, графичния дизайн, графиката, живописта, и витража.

Самостоятелни изложби на картини в различни галерии в България, Германия, Франция, Гърция, САЩ и др.

Проектира и изработва витражите на църква Св. Франциск – с. Белозем, манастир „Св. Максимилиан Колбе” - гр. Раковски, новата Католическа катедрала „Св. Йосиф” – гр. София.

Автор и издател на серията илюстровани карти – „България – природа, история, култура, туризъм”, илюстрована карта „Европа – културни и природни обекти на Юнеско”, илюстрованата карта на света „600 световни забележителности”, както и на други илюстровани карти със забележителности на отделни градове и региони в България.

Живее и работи в с. Белозем.

Напоследък се занимава с екологични дейности в родното си място, свързани с опазване на биологичното разнообразие и изграждането на хармонична среда за съжителство между човека и природата. website: www.kisimovidupki.com